O nama

      Preduzeće NEO-FRAME kao višegodišnji korisnik Linuxa u sopstvenom poslovanju i svojoj lokalnoj mreži, poseduje neposredno znanje i iskustvo upravo o korišćenju Linuxa u poslovnoj (kancelarijskoj) primeni i njegovom implementiranju na radnom mestu, znanje o projektovanju lokalnih mreža sa više operativnih sistema kao i umrežavanje sa internetom, a odnedavno je svoje iskustvo i znanje ponudilo i drugima. Dosadašnja prepoznatljiva poslovna politika firme je zadržana i dalje u novoj delatnosti - a to su provereni i pouzdani proizvodi, zagarantovan kvalitet usluga po pristupačnim i konkretnim cenama kao i obezbeđena višegodišnja podrška.
      Sve je počelo 2001 godine kada smo uveli Linux kao paralelni sistem sa Windows-om. Tadašnji SUSE Linux 6.0, se pokazao kao stabilna platforma koja se uz pomoć Samba servera lako uklopila u lokalnu mrežu sa windows računarima ali još uvek bez dovoljno drajvera za pokretanje jeftinih softverskih modema i štampanje na jeftinim laserskim štampačima bez PostScript podrške. U to vreme na internet iz Windows-a se odlazilo samo po poštu - da se ne bi slučajno pokupio neki virus. Do tada su korišćeni Exel, Word i Corel Draw za izradu dokumenata. Softver i operacioni sistemi su bili nelicencirani. Kopije podataka sa svih računara su pravljene s vremena na vreme, kad bi se setili. Zapošljavanjem više ljudi u administraciji, ubačen je prvi Linux server podešen kao fajl, fax, Samba, Backup i CUPS server, a uskoro i svi ostali računari su radili isključivo pod Linuxom. Linux je tada već ubrzano dobijao sve bolje kancelarijske programe i sve više podrške za opremu. Priključenjem bežičnog interneta instalirani su i DNS, VPN, mail, firewall, NTP i DHCP lokalni serveri koji su integrisali lokalnu mrežu sa internetom. Konačno je 2005. godine prerađen i DOS program za upravljanje proizvodnjom da radi pod Linux operativnim sistemom, koji je dotle koristišćen preko emulatora. Tako je nastalo okrilje firme koje se bavi podrškom, održavanjem i izradom softvera za Linux operativne sisteme - NEO-FRAME Informatika.
      Naša gruba računica pokazuje da smo samo koristeći Linux i open-source softver uštedeli oko 5000-8000 EUR-a (prva vrednost uz odricanje instaliranja nekih programa na svakom računaru ili odricanje performansi), a postigli daleko stabilniji rad, bolji protok informacija, povećali bezbednost sistema i podataka i ostali regularni pred zakonom o krađi autorskih prava. Ovo je ostavilo slobodnih sredstava za kupovinu kvalitetnije oprema kao što su mrežni laserski štampači, brži računari, bolji monitori što je poboljšalo uslove rada i podiglo produktivnost.