Neo – Konto (ERP)

400

Neo-Konto je savremen poslovni program (ERP) koji unapređuje i objedinjuje sve segmente svakodnevnog poslovanja menadžment, finansije i komercijalu povezuje sa prodajom, pružanjem usluga i proizvodnjom. Server-klijent arhitektura programa gde server radi pod Linux operativnim sistemom obezbeđuje veliku stabilnost rada programa, bezbednost podataka kao i besplatnu server platformu, dok klijenti mogu da rade sa raznih operativnih sistema (Linux, UNIX, Windows, Macintosh...) iz svog omiljenog internet browser-a. Mogućnosti i karakteristike osnovne verzije :

 • Baza podataka pod SQL serverom (na jednom serveru na besplatnoj “open-source” bazi podataka).

 • Rad sa neograničenim brojem preduzeća i skladišta.

                           

 • Neograničen broj klijenata, sa različitim nivoom ovlašćenja: samo unos podataka, knjiženje određenih naloga ili na primer unos kalkulacija samo po odredjenim segmentima ...

 • Vođenje glavne knjige, PDV-a, blagajne, platnog prometa.

                           

 • Vođenje maloprodaje sa stanjem robe na lageru. Robno i materijalno knjigovodsto omogućava da u svakom trenutku imate uvid u kompletno poslovanje.

 • Mogućnost da svaku promenu u skladištu automatski proknjiži u finansijskom knjigovodstvu koristeći metodu prosečno nabavne vrednosti.

 • Program je napravljen da se može lako i brzo doći do podataka iz finansijskog knjigovodsta.

                           

 • Preko kalkulacija jednostavno se vrši ulaz i izlaz robe ili materijala iz magacina, omogućava lako i brzo štampanje potrebnih dokumenta kao što su otpremnice, prijemnice, fakture i ostala dokumenta po izboru.

                           

                           

 • Vođenje ličnih podataka radnika i obračun zarada, naknada zarada, poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada je potpuno pojednostavljeno i omogućava brzu i tačnu obradu svih tih podataka i štampanje potrebnih dokumenta za poresku upravu a zatim i jednos-tavno knjiženje u glavnu knjigu.

 • Vođenje osnovnih sredstava prilagođeno je međunarodnim standardima ali i našim zakonima i propisima.

 • Omogućen je jednostavan obračun amortizacije i knjiženje iste automatski u glavnoj knjizi.

                           

 • Program poseduje i naprednu pretragu šifarnika po karakterističnom slogu osim po početnom što je velika ušteda vremena i eleminiše greške dupliranja u šifarniku istih firmi, roba, materijala ...

Dodatne mogućnosti Neo-Konta koje se mogu dobiti uz doplatu:

 • Povezivanje i rad sa udaljene lokacije putem interneta

 • Povezivanje i rad sa udaljene lokacije putem modema (bez interneta – samo ptt linija)

 • Dodavanje novog klijenta (sami možete dodavati nove klijente, ova usluga podrazumeva ubacivanje i konverziju logo-a)

 • Automatsko naručivanje robe od dobavljača putem faxa ili e-maila na osnovu stanja u skladištu i dozvoljenog minimuma (u cenu je uračunato instaliranje Hylafax fax-servera i Postfix mail-servera)

 • Modul za upravljanje firmom (za direktora/menadžment) - sažeto izveštavanje o svim stanjima u firmi: prethodni i obračunati PDV, stanje zaliha, pregled potraživanja i dugovanja po komitentima, trenutna dobit, troškovi po mestima nastanka, itd...

 • Dorade osnovne verzije prema zahtevima kupaca, u zavisnosti od složenosti i obima, se posebno naplaćuju.od 50

100-150

50

250

800