Profili

     NEOFRAME najvećim delom proizvodi prozore od Rumunskog petokomornog (ili šestokornog) sistema profila TERAPLAST TP-5000 (TP-6000). Prednosti petokomornog sistema nad trokomorim su:
  Bolja termička i zvučna izolacija što obezbeđuje
- veća širina profila (75mm i 85mm u odnosu na 60mm kod trokomornog sistema);
- veći broj izolacionih komora (5 u poređenju sa 3);
- mogućnost da se u prozor ugradi termo staklo debljine do 33mm;
- povećan broj termičkih i zvučnih "barijera" koje su ubačene na smeru termičkih prenošenja (iznutra prema spolja - zimi i spolja prema unutra - leti) i zvučnih prenošenja;
- postiže se mala vrednost termičkog transfera (k=1.3W/mp*K u poređenju sa k=1.7W/mp*K kod trokomornog profila;
-bolja je zvučna izolacija (45-55db).

     Takođe je kod petokomornih profila bolja zaptivenost prozora za vreme vetrovitih i kišnih dana. Ovo obezbeđuje:
- veća tvrdoća profila (debljina spoljnjih zidova preko 3,2mm),
- bolja geometrija i elastičnost zaptivnih guma,
- može se staviti i treća zaptivna guma.


Designed & developed by phantom
Copyright © 2003 by phantom
All rights reserved.