Mašine

Proces proizvodnje PVC stolarije počinje sečenjem PVC profila na dvoglavoj testeri. Dvoglavom testerom se obezbedjuje da svi sečeni profili budu istih dimenzija što je naročito važno kod dvokrilnih prozora gde usled nejednakih krila može doći do lošeg ili otežavajućeg zatvaranja prozora.
Frezovanje otvora za drenažu vode izvode se pomoću posebne mašine čije glodalo ima tačno definisano kretanje a obtaji glodala od 18000 o/min daju izuzetno glatke ivice reza.
ACTUAL-ova kompjuterska jednoglava varilica sa širokim čeljustima za kvalitetno stezanje i najširih profila (krila za vrata, ramovi za renoviranje . . .) sa mogućnostima programiranja prema svim profilima i uslovma varenja proizvodi varove najvišeg kvaliteta.
Kombinovana freza-bušilica "kopa" mesto za kvaku prozora u jednom zahvatu. Mesto se sastoji od dve rupe: 8mm bočno i 12 mm u sredini a bočno od kanala 12x50mm. Precizno pozicioniranje ovog mesta se dobija pomoću bočnih graničnika za svaku dimenziju prozora posebno. Preciznost ove operacije je veoma važna za kompletno funkcionisanje okova na prozoru.
Mašina za čiščenje varova uglova obavlja veći deo čišćenja varova kako na ramovima tako i na krilima, pa za ručno čišćenje ostaju samo mašini nepristupačna masta.
Dvoglava kopir freza omogućava precizno frezovanje mesta za cilindar i bravu sa obe strane bez pomeranja profila što je važno za funkcionisanje brave kod zaključavanja.
Automatska mašina za sečenje lajsni stakla omogućava istovremeno sečenje obe naspramne lajsne i pripreme njihovih krajeva, tako da obe lajsne budu istih dužina.
Mašina za stakljenje dovodi prozor pre stakljenja u idealne uslove (pod pravim uglom) tako da se pri montaži stakla dijagonala krila dovodi u pravilan položaj u odnosu na ram. Na ovoj mašini se vrši testiranje prozora pre napuštanja proizvodnje i kasnije ugradnje.

Designed & developed by phantom
Copyright © 2003 by phantom
All rights reserved.