Neo – Marketing

150

Program je namenjen firmama koje šalju dosta reklamnog materijala masovnom poštom. Program štampa adrese firmi na različitim formatima koverti kao i na samolepivim nalepnicama koje su na papiru formata A4, što kasnije služi za slanje reklamnog materijala poštom. Program ima sledeće mogućnosti:

  • Bazu podataka sa adresama oko 78000 domaćih preduzeća (AD i DOO).Baza podataka sadrži: skraćeno ime firme, adresu, poštanski broj i mesto sedišta, matični broj i pun naziv firme.

  • Program omogućava pojedinačno ili grupno selektovanje firmi po nekom karakterističnom slogu koji se pojavljuje u nazivu, adresi ili imenu mesta, formiranje grupa adresa i njihovo snimanje radi kasnijeg ponovnog korišćenja. Kod svakog štampanja biće upamćen datum štampanja svake firme u glavnoj bazi i to može poslužiti kao evidencija da nekim firmama ne šaljete suviše često.

  • Štampanje je moguće na pojedinačne koverte raznih formata (po jedna firma) ili na A4 samolepivim etiketama koje se kasnije lepe direktno na reklamni materijal (više firmi po stranici). Moguće je dodati jedinstveni red teksta iznad adrese firme (npr. “Prima”) i red ispod svega. Takođe je moguće prilagoditi izlaz štampe prema vašim potrebama.

  • Potreban računar: pentijum 3 ili 4, 256MB, oko 5-7 GB prostora na hard disku i odgovarajući štampač koji može da uvlači koverte. Pošto program radi pod Linux operativnim sistemom prostor za sistem varira od potreba.


U cenu je uračunato:

  • instalacija Linux operativnog sistema (može na istom računaru gde već postoji Windows) i kompletnog kancelarijskog korisničkog softvera. Za sve instalirane aplikacije dobijate potvrdu o licenci.

  • instalacija MySQL servera – baza podataka

  • instalacija osnovnog programa – NEO-Marketing

  • putni troškovi do 30 km od Pančeva