Neo – Magacin

35

Program za materijalno knjigovodstvo namenjen proizvodnim ili trgovačkim preduzećima koja ne vode sama finansijsko knjigovodstvo. Program nudi sledeće mogućnosti:

  • Ulaz i izlaz roba preko naloga

  • Izradu otpremnica i faktura ili naloga za proizvodnju

  • Mogućnost štampanja na dva odvojena štampača : matričnom i laserskom

  • Izrada šablona (receptura) za proizvodnju i izlaz robe po šablonima uz ručno doterivanje pre snimanja

  • Vođenje cena na skladištu po srednjoj nabavnoj ceni

  • Vođenje prodajnih cena (za potrebe fakturisanja) u devizama ili bodovima

  • Jedno skladište