Neo - Koncentrat . . . . NOVO Light verzija za 50*

250

Ovo je program koji je potreban kako mešaonama stočne hrane tako i farmama koje same sebi spremaju stočnu hranu. Omogućava balansiranje sastava stočne hrane. Jedinstvena prednost ovog programa u odnosu na slične je mogućnost izrade više receptura (do 1000) prema zadatim parametrima. Ovo je naročito važno zato što ostali programi daju samo jednu recepturu, onu najjeftiniju, ne vodeći pri tom računa o ukusu hrane kao veoma značajnom faktoru kod životinja. Neo-KONCENTRAT će takođe izbaciti najjeftiniju recepturu ali i mnogo drugih koje su skuplje od nje od 2-10 para/kg i koje se znatno razlikuju po sastavu od nje, neki put i do 15% što takođe znači i drugi ukus, često puta presudan kod koka nosilja ili krmača dojilja a ne manje značajan kod ostale stoke. Neke karakteristike programa:

  • NOVO - PROFESIONAL verzija programa (250*) radi sa najviše 18 komponenti a LIGHT verzija (50*) sa najviše 12 komponenti.

  • Baza sa 60 komponenti za stočnu hranu sa hemijskim sastavima i cenama

  • Baza sa 30 tehnoloških zahteva pojedinih smeša

                         

  • Meni za određivanje raspona procentualnog učešća komponenti

  • Mogućnost štampanja recepture u procentima ili kilogramima prema zadatoj veličini šarže mešanja

                             

  • Mogućnost ručnog doterivanja i memorisanja automatski izračunatih receptura

  • U cenu programa je uključena jednodnevna obuka kao i 20 sati ili 3 meseca telefonske podrške.

  • UPUTSTVO za program pogledajte ovde.