Usluge

      Svih ovih godina kako poslujemo pod Linux-om okupili smo tim programera i administratora koji imaju višegodišnje iskustvo i poznavanje Linux operativnih sistema, testirali smo stotine aplikacija i desetine servera i sve to spojili sa iskustvima Linux zajednice iz celog sveta. Naša uska specijalizacija na Linux i poslovanje preduzeća pod ovim operativnim sistemom garantuju sigurno i bezbedno poslovanje pod Linux-om. U svojoj delatnosti odeljenje NEO-FRAME Informatika nudi sledeće usluge:

- Instaliranje Linux radnih (klijent) i serverskih računara
- Pisanje aplikacija za Linux operativne sisteme
- Projektovanje lokalnih sistema i njihovo povezivanje sa internetom
- Projektovanje mešovitih Linux-Windows sistema kao i dual-boot računara (oba sistema na jednom računaru)
- Planiranje i izvođenje migracija sa DOS, Windows ili Unix platformi na Linux
- Organizovanje osnovnog obučavanje Linux korisnika
- Periodično polugodišnje ili godišnje održavanje Linux servera i radnih stanica

               

               


      Robusnost, pouzdanost i imunost na viruse koja odlikuje Linux sisteme istovremeno čini da se period održavanja ovih sistema višestruko produžava utoliko da u nekim slučajevima nema potrebe za održavanjem godinama. NEO-FRAME će kod instaliranja Linux sistema isporučiti potrebna kratka uputstva i propratne knjige na srpskom jeziku za samostalno obučavanje korisnika kod prevazilaženje razlika između Linuxa i Windowsa (nisu potrebni kursevi), kao i CD sa kratkim kursom obuke za osnovno rukovanje sa KDE radnim okruženjem. Preko nas možete takođe nabaviti svu postojeću literaturu vezanu za Linux i Open source programe koja je prevedena na srpki jezik po istoj ceni kao u knjižarama.
     U cenu instaliranja osnovnog sistema (25 EUR-a) pod Linuxom uračunat je besplatan kurs od 1 časa neposredno i 30-150 minuta besplatne telefonske podrške (zavisno od broja instalacija). Kod instaliranja "servera" kao i uz svaku "klijent" instalaciju isporučujemo opširnu tehničku dokumentaciju o parametrima podešavanja i pristupnim šiframa.
     NEO-FRAME Informatika se specijalizovala isključivo za Linux operativne sisteme i zbog takvog opredeljenja domen usluga koji se tiče drugih operativnih sistema se svodi samo na njihovo podešavanje radi povezivanja sa Linux-om.