Serveri

     Padom cena računarske opreme i pojavom Linuxa i besplatnih programa serveri više nisu privilegija "velikih" firmi - budite flexibilni, efikasni i dobro organizovani kao velike savremene firme. Vreme je novac, informacije su prednost, a pravovremene pravilne odluke pre konkurencije su uspeh. Za instaliranje većine "server" programa nije potrebno kupovati posebne računare ako postojeći za kojim već neko od zaposlenih radi ima dovoljno resursa (memorije,brz procesor,veći hard disk). Takođe je moguće većinu serverskih programa instalirati samo na jednom računaru. Jedino je potrebno zadovoljiti da on uvek radi kada korisnici "klijenti" sa drugih računara žele da koriste njegove programe.
     Za sve servere pružamo 5 godina podrške od dana instaliranja - kako po pitanju podešavanja i održavanja tako i po pitanju novijih verzija.

HylaFAX SERVER - slanje i primanje faxeva za celu firmu

65*
- Da li godišnje potrošite od 20-100 rolni fax papira od čega više od pola na raznorazne ponude koje Vas se ne tiču?
- Da li u firmi imate nekoliko fax mašina pa se više ne zna gde šta stiže, ili se zagube, ili kasno donesu?
- Koliko puta ste potražili neki prošlogodišnji fax a njega nigde nema ili ste zaboravili da ga na vreme fotokopirate sa fax papira pa je potpuno izbledeo da se na njemu više ništa ne može pročitati, a tek 3 godine unazad? Ili ih sve čuvate ali je gomila poveća!
- Koliko puta su Vam Partneri javljali da je fax stigao nečitko zbog nejednakog uvlačenja papira fax mašine.
- Koliko puta Vam pristigla ponuda nije bila zanimljiva pa ste fax zgužvali i bacili, a za nekoliko meseci se gorko pokajali jer ne možete stupiti u kontakt sa ponuđačem!?
NUDIMO VAM REŠENJE : FAX SERVER POD LINUXOM
Za samo 60* /server program/ i 5* po Linux računaru ili 10 EUR-a po WindowsXP računaru /klijent program/ možete dobiti sledeće:
- Omogućeno Vam je da fax pregledate na monitoru i zatim ako je potrebno da ga odštampate u potrebnom broju primeraka ili da ga pošaljete dalje kao fax bez gubitka kvaliteta slike ili gužvanja tankog fax papira kod ponovnog uvlačenja u fax mašinu! Poređenja radi 20 rolni fax papira stoje oko 50 EUR-a!
- Informacija o svakom pristiglom faxu ili o neuspelom slanju će stići e-mailom u roku od 2 minuta svim osobama u firmi koje ovlastite za primanje ili slanje faxeva, takođe ako im računari nisu radili 4 ili više dana (podesivo).
- Nema više izbledelih i izgubljenih starih faxeva - oni će uredno automatski biti arhivirani na računaru i uvek dostupni.
- Dokumente iz računara (pisma,ponude,profakture...) šaljete kao da štampate na štampaču uz dodavanje telefonskog broja faxa na koji šaljete. Slika koja će stići osobama kojima šaljete biće čitka i bez krivih i nedostajućih redova.
- Mogućnost da odložite slanje faxa do perioda jeftine telefonske tarife (posle 15h) ili noću.
- Mogućnost dodatne opcije za više ulazno-izlaznih fax linija (do 8 - nije obuhvaćeno gornjom cenom).
- Robustan fax server za 10-5000 faxeva dnevno
* Postoji mogućnost da faxmodem kartica na vašem računaru nije podržana pod LINUX-om (softverski faxmodem), u kom slučaju bi trebalo nabaviti kvalitetniju ili spoljni modem uređaj !

Backup Server + File Server

od 60*
Ova dva servera su programi čije postojanje i rad nećete ni primetiti a koji će automatski, bez greške brinuti o fizičkoj bezbednosti vaših najvažnijih podataka u preduzeću i ubrzati razmenu podataka. Ako i dalje zadržite u preduzeću određen broj računara pod Windows platformama jedino 100% bezbedno mesto od virusa biće na ovim serverima i njihovim diskovima.
BACKUP SERVER je program koji se periodično (podesivo) povezuje na računare u preduzeću i pravi kopije svih važnijih dokumenata iz njih na svom disku, a po potrebi i automatsko rezanje istih na CD-R diskove ili na treće mesto u mreži firme . Na ovaj način uvek imate sve važne podatke na dva (tri) različita, fizički odvojena mesta tako da ako dođe do slučajnog brisanja nekog dokumenta ili kvara računara na kojem se nalaze ti podaci, uvek im brzo možete pristupiti iz kopije sa Backup servera ili sa CD-a.
- U zavisnosti od broja računara sa kojih se radi kopija doplata po računaru iznosi 4* (sa istog računara na kome radi Backup server uračunato u osnovnu cenu).
FILE SERVER (Samba) je najjeftinije rešenje za sisteme gde se u mreži firme nalaze pomešani Linux i Windows računari. On se ponaša kao zajednički prostor na kojem svi korisnici nezavino pod kojim sistemom radili mogu držati zajedničke (deljive) dokumente. Prednost takvog rada je u tome da osoblje ne mora da ulazi iz računara u računar u potrazi za nekim dokumentom, a i olakšava se Backup serveru izrada kopije zajedničkih dokumenata i umanjuje cenu instaliranja glomaznog i složenog Backup server sistema.

Samba Server (posebno)

od 20*
Ako želite da Windows računari "vide" Linux računar (obrnuto - Linux vidi Windows računare bez problema) radi pristupa njegovim podacima ili radi pristupa nekom drugom urađaju koji oni nemaju (CD,DVD,štampač ...) morate imati pokrenut Samba server na njemu. Server je nevidljiv za korisnika i koristi vrlo malo procesorskog vremena u svom radu. Moguće ga je instalirati na svakom Linux računaru. Osnovna cena podrazumeva deljenje uređaja kao što su CD, DVD, štampač ili nekog direkorijuma na mreži – veće performanse se doplaćuju

DNS Server + DHCP Server

60*
DNS server brine o imenima računara i njihovim adresama u vašoj lokalnoj mreži kao i o povezivanju na spoljne internet DNS servere. U mreži sa 3-5 računara nije toliko potreban, ali ako planirate povećanje mreže ili ona već ima više računara DNS server smanjuje mnoge kasnije intervencije (troškove) na svakom pojedinačnom računaru kod ubacivanja novih računara u mrežu. DHCP server omogućava automatsko priključivanje novih računara u mrežu (lap-top ili stonih) bilo kojeg operativnog sistema.

Firewall Server i Proxy Server
od 50*
Namena mu je precizna kontrola ulaza i izlaza Vaše mreže (lokalna mreža) prema internetu. Onemogućava upade sa interneta na lokalnu mrežu, a takođe se može koristiti za kontrolu izlaza iz firme ka internetu. Instalira se na računar na koji dolazi internet veza i takođe može da posluži za preusmeravanje ili rutiranje između interneta i lokalne mreže. U sprezi sa Proxy serverom moguće je još bolje vršiti kontrolu izlaznog saobraćaja (restrikciju) sa lokalne mreže prema internetu kao i rasterećenje veze prema internetu

Web Server
od 30*
Web server služi za pokretanje aplikacija na mreži, bilo lokalnoj ili na internetu ako postoji fiksna IP adresa, kojima mogu pristupiti svi računari koji su na toj mreži (ili selektivno). To su takozvani "sajtovi" i njima se pristupa pomoću raznih internet pretraživača. Pod Linux-om je to najčešće Appache web server. Obezbeđujemo podršku za razne skript jezike na kojima rade pomenute aplikacije: PHP, Perl, JavaScript itd. Uz pomenute aplikacije obezbeđujemo servere za MySQL i PostgresSQL baze podataka.

Mail Server
od 10*
Slanje e-mail pošte sa računara na računar kroz lokalnu mrežu ili na internet ako postoji spoljna fiksna IP adresa. Primanje poruka i raznih upozorenja od servera koji su instalirani na lokalnim ili drugim mrežama. Osnovna cena (10*) omogućava razmenu poruka kroz zatvorenu lokalnu mrežu među drugim linux računarima dok složenije varijante koje podrazumevaju podešavanje mejl servera za slanje i prihvatanje pošte sa i prema internetu za jedan ili više domena staju od 50*.

POP3/IMAP Mail Server
od 25*
Zgodan način da se organizuju mešovite mreže Linux i Windows računara (nemaju mail servere) gde će korisnici nezavisno od operativnog sistema biti u mogućnosti da međusobno razmenjuju poruke. Instalira se uz mejl server a moguće je dodati i Fetchmail server koji bi bio zadužen za prikupljanje ukupne pošte cele firme od jednog ili više provajdera i njeno razvrstavanje u sandučiće korisnika. Za neke od ovih kombinacije je potrebno imati spoljnu fiksnu IP adresu.

Network Time Server
od 10*
Namena mu je dnevno usklađivanje časovnika računara sa vremenom na najbližem atomskom časovniku (preko stalne internet veze). Računari imaju unutrašnji časovnik za koji se ne može reći da je previše precizan, a usled različitih vremena u lokalnoj mreži može doći do toga da Backup server ne može da uradi kopije podataka, ili da vremena mejlova i faxeva budu smešna. Obezbeđuje i promenu letnjeg/zimskog vremena bez bilo kakvog podešavanja. Doplata za ostale "klijent" računare u lokalnoj mreži je 3* po računaru.