Linux je tzv. "Open Source" ili operativni sistem otvoreneg koda što omogućava krajnjim korisnicima da ga koriste, kopiraju ili menjaju prema svojim potrebama besplatno. U razvoju Linuxa učestvuju timovi i pojedinci iz čitavog sveta, što obezbeđuje veoma brz razvoj ovog operativnog sistema kao i njegove verzije za skoro sve svetske jezike.
     Linux je rađen po uzoru na UNIX, najcenjeniji i najviše korišćeni mrežni operativni sistem na svetu u protekle tri i po decenije. Napravljen je s namerom da podrži istovremeni rad više korisnika na više računara, koji su međusobno povezani i dele informacije i resurse ili da više osoba može istovremeno da koristi hardver jednog računara za obavljanja većeg broja zadataka odjednom. Prelaskom na Linux dobija se sva moć UNIX-a, pouzdanost i neoboriva stabilnost koja je nepoznata korisnicima drugih operativnih sistema (računari pod Linux-om su sposobni da rade mesecima i godinama bez gašenja i bez ijednog pada sistema!), kao i to da za Linux skoro i ne postoje virusi. POGLEDAJTE OVDE SVE PREDNOSTI I MANE LINUXA.
     Do pre 4-5 godina Linux operativni sistem uglavnom se koristio kao serverski sistem. Poslednjih godina pojavljivanjem raznih kancelarijskih besplatnih programa Linux uvode mnoge firme i ustanove po zapadnoj Evropi i Americi (banke, pošte, gradske uprave...) kao najbolju i najbezbedniju varijantu po najnižoj ceni. Najnovija migracija na Linux dogodila se nedavno, nakon prelaska Francuskog parlamenta na Linux, Italijansko Veće Deputata (Camera dei Deputati) je izabralo da Linux uđe u samo srce intalijanske demokratije. Kako je delimično objavljeno u Italijanskom dnevnom listu "Republika" plan koju su predložili levo orjentisani deputati Pietro Folena i Franko Grillini za prelazak svih računara u Parlamentu sa Windows-a na Linux je odobren od strane Veća. Ovaj prelazak će pogoditi oko 3500 javnih računara, i desktop i serverskih, a svaki deputat/partija mogu zatražiti da prebace na svoje lične računare Slobodni Operativni Sistem. Ovaj izbor je donesen iz više razloga… kao prvo odluka će omogućiti racionalizaciju i uštedu, jer će se ovim potezom uštediti više od 3 miliona € svake godine (licenciranje jedne Windows mašine svake godine košta 900€). To je takođe veliki korak napred u sticanju tehnološke slobode i nezavisnosti prelazeći sa monopolističkog vlasničkog softvera na slobodan što svakako predstavlja demokratiju samo po sebi. Postoje i mnogi tehnički razlozi poput sigurnosti Parlamenta.
     Treba razbiti predrasudu o Linux-u, naime, uopšte nije tačno da za Linux nema softvera, štaviše ima mnogo softvera (skoro svi programi za UNIX rade pod Linuxom), a da situacija bude lepša, preko 90% softvera je besplatno. Doduše nemaju svi programi svoje verzije za Linux, ali postoje ekvivalenti koji ni malo ne zaostaju ili su čak i bolji. Postoje i određene žrtve kod prelaska na Linux, a to su poneki štampači, zvučne karte i modemi (tzv. softverski) koji pod Linux-om nemaju svoje drajvere (uglavnom uređaji lošijeg kvaliteta i manje poznatih proizvođača).
     Sva dokumenta koja ste zadnjih godina izradili pod Excel-om ili Word-om biće bez problema učitana pod Open Office-om. Linux ume da izvršava DOS i poneke Windows programe bez potrebe za Windows-om. Linux je moguće instalirati zajedno sa Windows-om na istom računaru ili umrežavati sa Windows računarima u slučaju da neki program ne postoji u verziji za Linux (npr. program za elektronsko bankarstvo).
     Postoje više tzv. distribucija Linuxa, tj. instaliacija. Sve se sastoje od Linux operativnog sistema određene verzije, pratećih programa i drajvera za opremu. Preduzeće NEO-FRAME koristi kao glavnu distribuciju za instaliranje Mandriva Linux. Ovo je jedna od najpoznatijih distribucija u svetu i prevedena je na Srpski jezik. Odlikuje se dobrim prepoznavanjem urađaja, lakoćom korišćenja, velikom bazom aplikacija i veoma dobrim grafičkim interfejsom koji je intuitivan i koji omogućava i manje stručnim korisnicima da lako podese svoje računare. Mandriva se isporučuje sa nekoliko hiljada besplatnih programa (1 DVD) od kojih smo odabrali za instaliranje one koji su se u praksi pokazali kao najbolji i najjednostavniji za korišćenje. Takođe pružamo uslužnu izradu softvera prema Vašim potrebama u svim ostalim domenima za Linux operativni sistem.